Γεωτεχνική Αιγαίου

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016 13:38

Ανάρτηση των καταστάσεων εξισωτικής αποζημίωσης

          Έγινε η ανάρτηση των καταστάσεων εξισωτικής αποζημίωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Λέσβου. Όπως προβλέπεται και από την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ με κάθε πρόσφορο τρόπο γίνεται η γνωστοποίηση των δικαιούχων και απορριπτόμενων στα Μέτρα 211-212   της Εξισωτικής αποζημίωσης.

         Η Γεωτεχνική Αιγαίου

από τις ψηφιακές υπηρεσίες της εταιρίας ενημερώνει τους δικαιούχους που κατέθεσαν την αίτηση τους υποβοηθούμενοι από τον  Φορέα μας, τα ατομικά αποτελέσματα   των καταστάσεων πληρωμών και απορριπτόμενων.

Δίνεται η δυνατότατα υποβολής ένστασης μέχρι τις 29/1/2016  με τα ανάλογα δικαιολογητικά που απατούνται κατά περίπτωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στην Γεωτεχνική Αιγαίου. 

ΔΕΣ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΤΟΥ 2015

 

 

Έντυπα ενστάσεων μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας  εδώ.

 

 

Ενημερωτικό ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Κατά την υποβολή των ενστάσεων στο πλαίσιο της εξισωτικής αποζημίωσης 2015 θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής :

 1. Για όσους παραγωγούς δεν είχε γίνει εκκαθάριση από το ΚΕΠΥΟ εμφανίζονται ως απορριπτόμενοι με λόγο ως «μη εκκαθαρισμένος ΑΦΜ». Αν προβούν σε υποβολή ένστασης θα πρέπει η εν λόγω ένσταση να συνοδεύεται από αντίγραφα των Ε1, Ε3 και Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2014, ώστε αν προκύπτει π.χ. :
  • από το Ε1 ότι δηλώνεται φιλοξενία, τότε θα πρέπει να προσκομιστεί και το Ε1 του ιδιοκτήτη της μόνιμης κατοικίας.
  • από το Εκκαθαριστικό ότι δηλώνεται και άλλο εισόδημα πέραν της αγροτικής δραστηριότητας, τότε θα πρέπει να υποβληθούν επιπλέον παραστατικά κατά περίπτωση (πηγή προέλευσης εισοδημάτων)
 2. Για όσους παραγωγούς ο λόγος απόρριψής είναι «γεωργικό εισόδημα <25% του συνολικού ατομικού εισοδήματος», αν προβούν σε υποβολή ένστασης θα πρέπει η εν λόγω ένσταση να συνοδεύεται από αντίγραφα των των εντύπων Ε1, Ε3 και Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2014. (επισυνάπτεται αρχείο με μαθηματικό τύπο υπολογισμού ποσοστού γεωργικού εισοδήματος)
 3. Για όσους παραγωγούς ο λόγος απόρριψής είναι «το συνολικό οικογενειακό εξωαγροτικό εισόδημα υπερβαίνει τα 22.500 ευρώ», αν υποβληθεί ένσταση θα πρέπει η εν λόγω ένσταση να συνοδεύεται από αντίγραφα των εντύπων Ε1, Εκκαθαριστικό και Ε3 φορολογικού έτους 2014, και Ε3 συζύγου εφόσον λαμβάνει αγροτικές ενσχύσεις-επιδοστήσεις (στο επισυναπτόμενο αρχείο φαίνεται ο τύπος υπολογισμού του συνολικού οικογενειακού εξωαγροτικού εισοδήματα)
 4. Για παραγωγούς που ο λόγος απόρριψης σχετίζεται με εισόδημα από Μισθωτές λόγω μη προσκόμισης απαραίτητων παραστατικών πηγής προέλευσης, τότε με την ένσταση θα πρέπει:
 • αν πρόκειται για σύνταξη (κωδικοί 301,302,303,304 του Ε1), να προσκομιστεί βεβαίωση του φορέα για το είδος της σύνταξης (έμμεση ή άμεση)

Σαν λόγος απόρριψης θα αναφέρεται «Αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά:

 • ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΩΔ. 303-304 (Ε1) ή
 • Ο αιτών λαμβάνει σύνταξη (κωδικοί Ε1) ή
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
 • αν πρόκειται για άλλου είδους μισθωτών: α)εργασία με ημερομίσθια, τότε θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση αποδοχών εργοδότη ή ασφαλιστικού φορέα για το χρονικό διάστημα εργασίας με αριθμό ημερομισθίων, β) για εργασία χωρίς ημερομίσθια τότε θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση αποδοχών, ή σύμβαση ή άλλο αποδεικτικό της πηγής προέλευσης των μισθωτών με χρονική διάρκεια στο έτος 2014.

Σαν λόγος απόρριψης θα αναφέρεται «Αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά:

 • ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΣΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  ή
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ) ή
 1. Για παραγωγούς που ο λόγος απόρριψης συνδέεται με εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και δεν συνδέεται με επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα αλλά με εισόδημα από άλλη πηγή (παλιά αναφέρονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα) θα πρέπει με την ένσταση τους να προσκομιστεί παραστατικό πηγής προέλευσης π.χ. βεβαίωση υπηρεσίας/εργοδότη για την παροχή εργασιών με χρονικό διάστημα στο έτος 2014.
 2. Για παραγωγούς που ο λόγος απόρριψης συνδέεται με τη μόνιμη κατοικία κατά περίπτωση η ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται από
 • αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους 2014 του ιδιοκτήτη σε περίπτωση φιλοξενίας,
 • αποδεικτικά κατανάλωσης ρεύματος κατοικιών (εκκαθαριστικών λογαριασμών χειμερινών μηνών ίδιου χρονικού διαστήματος) σε περίπτωση 1ης ή 2ης δευτερεύουσας κατοικίας εκτός ορεινών-μειονεκτικών περιοχών, βάσει δήλωσης Ε1 αιτούντα και /ή βεβαίωση φοίτησης παιδιών για το σχολικό έτος 2014-2015

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί που έχουν αιτηθεί εξισωτική αποζημίωση 2015 και διαθέτουν ζωϊκό κεφάλαιο (αιγοπρόβατα) θα πρέπει να προσκομίσουν το μητρώο αιγοπροβάτων πλήρες και ορθά ενημερωμένο με όλα τα μέρη, Α,Β,Γ,Δ και Ε (νέο) καθώς και την απογραφή έτους 2015 του παλαιού μητρώου, εφόσον διατηρούν ιστορικά ζώα και δεν φαίνονται στο νέο μητρώο. Όσοι όμως από αυτούς είναι απορριπτόμενοι και θα προβούν σε υποβολή ένστασης τότε το μητρώο πρέπει να επισυναφθεί μαζί με την ένσταση και τα λοιπά υποβαλλόμενα παραστατικά.

               

Τρόπος υπολογισμού αγροτικού εισοδήματος

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016 18:14
Sosial Media

       


                           

Συνεργάτες

Επικοινωνία


Αλκαίου & Αρίωνος γωνία

Μυτιλήνη ΤΚ. 81100


Τηλ  2251047555

  

Copyright © 2014. Γεωτεχνική Αιγαίου   


Όροι χρήσεις            Πολιτική Απορρήτου