Γεωτεχνική Αιγαίου

Κοινή αγροτική πολιτική και Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Εισήγηση 1° Συνέδριο ΠΕΦΑ
Agrotica 2016 – Θεσσαλονίκη 30-1-2016
Φλωρίδης Ιωάννης
Ιδρυτικό μέλος ΠΕΦΑ – Μέλος Προσωρινής Διοικούσας