Γεωτεχνική Αιγαίου

Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2016 16:03

ΟΣΔΕ το πολυεργαλείο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Κοινή αγροτική πολιτική και Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Εισήγηση 1° Συνέδριο ΠΕΦΑ
Agrotica 2016 – Θεσσαλονίκη 30-1-2016
Φλωρίδης Ιωάννης
Ιδρυτικό μέλος ΠΕΦΑ – Μέλος Προσωρινής Διοικούσας