Γεωτεχνική Αιγαίου

            Η επιχείρηση από το 2006 δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών και συγκεκριμένα στην παροχή συμβουλών για την παραγωγή προϊόντων ποιότητας του γεωργικού κλάδου. Με στελέχη καταξιωμένα στο χώρο, αφού δραστηριοποιούνταν ως ανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίες επί σειρά ετών, πριν τη σύσταση της εταιρείας έχει την δυνατότητα να καλύψει όλους τους κλάδους πρωτογενούς παραγωγής και να παρέχει επιστημονικά κατοχυρωμένες συμβουλές και να κατευθύνει την παραγωγή. Οι άριστες γνώσεις των στελεχών της με μεταπτυχιακές σπουδές επί της διαχείρισης του περιβάλλοντος και των συστημάτων γεωγραφίας (το μέλλον της γεωργίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου) εξασφαλίζουν την ανάληψη εργασιών όλων των κλάδων, από γεωργικές συμβουλές μέχρι συστήματα διαχείρισης γεωργικής παραγωγής, οικονομοτεχνικές μελέτες καθώς και όλων των ειδών μελετών.

           Το  στέλεχος (Ι. Φλωρίδης) με πολύχρονη πείρα στα συστήματα διαχείρισης, στις βάσεις δεδομένων και τις γλώσσες προγραμματισμού καλύπτει όλες τις πιθανές ανάγκες της επιχείρησης σε προγραμματισμό, αυτοματισμό και διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων όπως και των εξειδικευμένων προγραμμάτων χαρτογράφησης και βάσεων δεδομένων. Ταυτόχρονα με την εμπειρία του ως ειδικού σύμβουλου (Αγροτικών Ενώσεων Σερρών – Λέσβου – Λήμνου – Άμφισσας και αρκετών ιδιωτικών επιχειρήσεων του γεωργικού τομέα)  σε θέματα προώθησης πωλήσεων με χρήση συστημάτων γεωπληροφορικής συνέβαλε δραστικά στην ανάπτυξη των πωλήσεων υπηρεσιών της εταιρίας .

       Η επιχείρηση έχει καθιερωθεί πλέον στην αγορά του Νομού Λέσβου με πελάτες που υπερβαίνουν τους 3.500 στο νησί της Λέσβου (αγρότες- μεταποιητές- καταστήματα πωλήσεων ειδών διατροφής κλπ) και αρκετές δεκάδες στο νησί της Λήμνου.  Το άριστο επίπεδο γνώσεων των στελεχών της σε συνδυασμό με την άριστη γνώση της νέας τεχνολογίας και της χρήσης καινοτομιών και συστημάτων πληροφορικής εξασφαλίζουν την υλοποίηση εργασιών που άλλες επιχειρήσεις δεν μπορούν καν να αναλάβουν. Επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα στον ελάχιστο χρόνο.

       Το ενδιαφέρον για ανάπτυξη της γεωργίας, για επενδύσεις στο τομέα αυτό αλλά και γενικά η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας έχει εξασφαλίσει από το 2006 που ξεκίνησε η επιχείρηση συνεχή πελατεία και μεγάλο όγκο εργασίας που στηριζόμενη στη σωστή οργάνωση και τους αυτοματισμούς απέδωσε μέχρι σήμερα τα προβλεπόμενα.

       Με απόφαση του ΔΣ του AGROCERT 2007 η επιχείρηση αναγνωρίστηκε ως ΔΟΜΗ με κωδικό ΔΟΓΣ -025 για την παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλων γεωργών.

       Συνεργάζεται ως ειδικός σύμβουλος σε μεταποιητές - ομάδες παραγωγών - συνεταιρισμούς αγροτικούς   και η εξειδίκευση της είναι στη παραγωγή προϊόντων ποιότητας (Βιολογικά –AGRO  και λοιπών πιστοποιήσεων παραγωγής). Συνεργάζεται με αρκετούς εξωτερικούς συνεργάτες (μηχανικούς – τοπογράφους – κτηνιάτρους – δασολόγους –λογιστές –δικηγόρους κλπ) που προσφέρουν τις  υπηρεσίες στην επιχείρηση.

 

 

 

Sosial Media

       


                           

Συνεργάτες

Επικοινωνία


Αλκαίου & Αρίωνος γωνία

Μυτιλήνη ΤΚ. 81100


Τηλ  2251047555

  

Copyright © 2014. Γεωτεχνική Αιγαίου   


Όροι χρήσεις            Πολιτική Απορρήτου